Prihlásenie

Login:
Heslo:
 
 

Vyhľadávanie práce

  ponukam

Bezplatná registrácia firmy

Registračné údaje 
typ firmy:*
názov firmy:* e-mail:*
ulica:* telefón:
PSČ & mesto:*   fax:
štát:* mobil:
www stránka: IČO:*

 charakteristika firmy:
 
Registráciu vykonal 
 titul:  e-mail:*
 meno:  telefon:
 priezvisko:  mobil:
Prihlasovacie údaje 
Prihlasovacie meno (login):*

*heslo Vám bude zaslané na email adresu uvedenú pri registrácii

Podmienky registrácie
 1. Inzerovanie pracovných ponúk na stránke mojapraca.sk je poskytované pre subjekty bezplatne. Informácie zadané do systému môžem kedykoľvek zmazať a ukončiť spoluprácu a to aj bez udania dôvodu.
 2. Zadané informácie o firme sú aktuálne a pravdivé. V prípade nejakej zmeny zabezpecím patricnú aktualizáciu.
 3. Beriem na vedomie, že samotnou registráciou na www.mojapraca.sk nevzniká povinnosť prevádzkovateľovi stránky poskytovať informácie o kandidátoch ani nijakým spôsobom zabezpecovat registrovanej firme kandidátov.
 4. Nebudem na stránke www.mojapraca.sk zadáva citlivé obchodné informácie ako napr.: číslo účtu, stav bankových účtov, obchodný zámer apod. Taktiež sa vyvarujem zadávaniu informácii, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť, ktorú zastupujem.
 5. Nebudem zadávať informácie, ktoré sú v rozpore s morálnymi a etickými zásadami spolocnosti (rôzne vulgárne a rasistické výrazy, pracovné miesta v erotickom priemysle)
 6. Nebudem umelo vytvárať fiktívne pracovné pozície a také pracovné pozície, ktorých pracovná náplň je v rozpore s ústavou, alebo právnymi normami Slovenskej republiky.
 7. Nebudem využívať informácie získané z www.mojapraca.sk pre iné účely, ako je získavanie pracovníkov.
 8. Nebudem v systéme propagovať iné konkurenčné služby a nebudem na stránke ani mimo nej vykonáva žiadnu činnost, ktorá by mohla priamo, alebo nepriamo poškodit prevádzkovateľa stránky www.mojapraca.sk
 9. Nebudem na stránke www.mojapraca.sk propagovať volné pracovné miesta založené na systéme podomového predaja, multi level systému, alebo direct marketingu. Napríklad kozmetický poradca, predajca poistenia, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ.
 10. Nebudem na stránke www.mojapraca.sk vkladat pracovné miesta založené na nutnosti objednania nejakého produktu, alebo služby.
 11. Akceptujem, že prevádkovateľ stránky www.mojapraca.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov vložených do systému.
 12. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo neumožniť subjektu inzerovanie pracovných ponuk na stránke a to aj bez udania dôvodu.
 13. Taktiež beriem na vedomie že môže nastať deaktivácia účtu v prípade:
 • ak registrovaný subjekt nedodrží niektorý bod zmluvných podmienok
 • ak registrovaný subjekt nebude využívat služby stránky www.mojapraca.sk po dobu minimálne 90 dní
 • ak registrovaný subjekt uvedie informácie nezodpovedajúce skutocnosti

Dávám súhlas prevádzkovatelovi stránky www.mojapraca.sk ku spracovaniu zadaných údajov, umiestnených na stránke www.mojapraca.sk.
Súhlasím s podmienkami registrácie 
Copyright © 2004 - 2018 MojaPraca.sk Všetky práva vyhradené. All rights reserved.