Najčastejšie otázky PZP Kooperativa

Najčastejšie otázky o PZP Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie berie väčšina vodičov ako nutnosť, bez toho, aby sa zaujímalo detailnejšie o podmienky alebo niektoré praktické situácie. Pokiaľ potom príde k nehode, poruche na vozidle či škodovej udalosti, nemajú vedomosť, čo poistenie kryje.

Prinášame preto najdôležitejšie otázky a odpovede na ne:

Uplatňuje Kooperativa nejakú spoluúčasť ?

V rámci poistnej zmluvy je možné dojednať spoluúčasť, avšak poisťovňa Kooperativa ju vyžaduje len v prípade dodatočných pripoistení, ktoré sú určené na poistnú ochranu priamo vášho vozidla. Ide tak typicky o pripoistenie napríklad stretu so zverou či pre krytie škôd spôsobených živlami. Štandardná spoluúčasť pri týchto udalostiach je 10 %.

Existujú nejaké výluky aj v rámci využitia asistenčných služieb?

Áno, štandardne ide o výluky, ktoré sa vzťahujú aj na krytie poistných udalostí a poistné plnenie. Výlukou sú napríklad požitie omamných a psychotropných látok, neplatné vodičské oprávnenie, preťažovanie vozidla, preteky a športové súťaže s vozidlom, výbuch výbušnín prepravovaných v aute alebo poruchy vzniknuté v dôsledku materiálových vád.

Ako je to s limitmi pri poistnom plnení?

Okrem limitov pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom voči tretím osobám uplatňuje poisťovňa limity aj pri pripoisteniach, ktoré sa vzťahujú na samotné poistené vozidlo. Pri úrazovom pripoistení je to 3 320 €, pri krytí batožiny 500 €, pri krytí škôd v dôsledku živelnej udalosti 5 000 € a pri strete so zverou 2 000 € za poistné obdobie.

Vzťahujú sa pripoistenia na škody na vlastnom vozidle na všetky vozidlá?

Nie, existujú dve výnimky a to sú vozidlá so zvláštnymi evidenčnými číslami typu C a M. Najčastejšie ide o prenosné značky, pričom vozidlá s evidenčnými číslami typu M sú novovyrobené vozidlá, pri vozidlách s evidenčnými číslami typu C ide o vozidlá určené na poľnohospodárske a lesné práce. Na ostatné vozidlá sa pripoistenia vzťahujú.

Uzatvorenie online a prečo využiť porovnanie PZP?

Povinné zmluvné poistenie v Kooperative možno uzatvoriť nielen osobne pri návšteve pobočky, ale aj oveľa pohodlnejšou cestou a to cez internet. Online poistenie si viete dojednať aj prostredníctvom špecializovaných porovnávacích služieb a online kalkulačiek.

Pri uzatváraní PZP cez internet vybavíte všetko rýchlo a hlavne pohodlne:

NA ÚVOD SI POROVNAJTE VŠETKY POISTENIA KALKULAČKU.

NA ZÁKLADE ŠPZ ALEBO TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SI VYBERTE NAJVÝHODNEJŠIU POISTKU.

VYTLAČTE SI PRIPRAVENÚ POISTNÚ ZMLUVU, NEZABUDNITE ANI NA ZRUŠENIE STAREJ.

PODPÍŠTE NOVÚ ZMLUVU, ZAPLAŤTE POISTNÉ A UŽÍVAJTE SI LEPŠIU POISTKU NA SVOJE VOZIDLO.

Takýmto spôsobom viete uzatvoriť zákonnú poistku na auto, motocykel, skúter, prívesný vozík aj na iné vozidlá, ktoré musia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke na cestnej komunikácii. Dôležité je najmä detailné porovnanie podmienok a to nielen tých finančných, aby ste si vybrali naozaj najlepšie poistenie.

Ak pre porovnanie PZP Kooperativa využijete online kalkulačku, získate tieto výhody:

  • nemusíte nikam chodiť, priamo z domova si viete porovnať všetky parametre poistenia a to nielen v rámci balíčkov, ale aj medzi poisťovňami navzájom
  • za pár minút získate komplexný prehľad o finančných aj nefinančných podmienkach, navyše môžete absolvovať po výbere najlepšej poistky jej uzavretie z domu
  • niektoré porovnávacie služby a online kalkulačky umožňujú nielen uzavretie poistky online, ale dokonca už aj platbu poistného pohodlne cez mobilný telefón

Celý proces uzatvorenia poistenia, ale aj výpovede starej poistky, viete vybaviť priamo z domu bez nutnosti osobnej návštevy. Po výbere novej PZP vám prídu na mail všetky potrebné dokumenty vrátane bielej a zelenej karty. Stačí si ich vytlačiť a nosiť so sebou. Nezabudnite samozrejme na včasné zaplatenie splátky poistného. Poistenie uzavriete TU.

NEZABUDNITE NA VÝPOVEĎ STAREJ POISTKY

NEZABUDNITE PRI UZATVÁRANÍ NOVEJ POISTNEJ ZMLUVY VYPOVEDAŤ VAŠE STARÉ POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE. AK IDE O VÝPOVEĎ Z DÔVODU UPLYNUTIA ROČNEJ DOBY POISTENIA, MUSÍTE ŽIADOSŤ O VÝPOVEĎ PODAŤ NAJNESKÔR 6 TÝŽDŇOV PRED VÝROČÍM UZATVORENIA ZMLUVY

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Nechcete sa pri uzatváraní novej poistnej zmluvy pomýliť? Hľadáte najlepšie možné podmienky za najvýhodnejšiu cenu? Práve porovnávacie služby a online kalkulačky PZP sú najlepšou odpoveďou na túto situáciu. Musí však ísť o seriózne nástroje.

Porovnávacia služba či kalkulačka by mali preto určite splniť tieto podmienky:

  • malo by ísť o známejšiu značku s dlhšou tradíciou, ktorá ponúka svoje služby porovnania či kalkulácie poistenia auta na trhu už dlhšiu dobu
  • nielen výpočet PZP na mieru, ale aj možnosť požiadať o uzatvorenie zmluvy, či rovno možnosť zmluvu uzatvoriť online, to je to, čo môže byť pridanou hodnotou
  • dôležité je tiež, aby kalkulačka a porovnanie poskytli prehľad o všetkých možnostiach poistenia a to nielen o cenách, ale aj detailnejšie informácie o podmienkach
  • ideálne je, ak sa jedná o komplexný portál, ktorý sa venuje téme poistenia a má zriadenú aj telefonickú infolinku s nestranným poradenstvom ohľadom poistenia

Dojednať si PZP online, či už z poisťovne Kooperativa alebo z inej, so sebou prináša výhodu rýchleho a výhodného poistenia. Aby ste však túto výhodu mohli využiť naplno, nevyhnutnosťou je práve objektívne, nestranné a kompletné porovnanie všetkých možností poistenia. Práve to môžu zabezpečiť len overené kalkulačky.

Related Posts

Sorry, no similar posts found.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *